Foc i Gresca

Foc i Gresca és una associació cultural i festiva sense ànim de lucre nascuda l’any 1991 als barris de Ponent de Tarragona, dissolta el 1997 i recuperada plenament el 2009 fins a dia d’avui.

La entitat va arrencar gràcies a un grup de joves dels quals trobaven mancances culturals i socials al conjunt de barris de la zona: Torreforta, Riuclar, La Granja, Floresta, Campclar, etc. i és així com es plantejaren dur a terme diverses activitats per fomentar la llengua catalana, fomentar la participació dels joves i fer xarxa entre barris.

Durant aquest període de formació altres tipus d’agrupacions culturals van emergir, com són els gegants de Torreforta i el seu grup de grallers.

Paral·lelament al centre de la ciutat, molt rica en cultura popular, es desenvolupaven altres associacions festives què van servir de referència al nostre grup i què van acabar transformant-lo en una Colla de diables amb el nom: Associació Cultural Foc i Gresca.

Va ser així com entre els joves i les joves del moment van començar a treballar per fer realitat el projecte.


Els vestits van ser cosits per les famílies dels socis, d’altres familiars i amistats van contribuir amb l’elaboració de materials per la utilització del foc com són les maces i el carro.

Un cop disposaren del material, van realitzar la seva presentació Oficial el 27 de març de 1993 al barri de Riuclar amb l’apadrinament per part de la Colla de Diables Voramar del Serrallo.

A partir d’aquell moment les associacions de veïns de la zona van integrar-los a les festes dels barris amb la realització d’activitats i actuacions de foc.


Altres actuacions a destacar fora de la nostra regió i que van tenir un gran èxit van ser a: Saragossa, Moyuela i Escatrón.

Amb el pas del temps el grup va anar perdent força i el 1997 van acabar dissolent-se deixant el local i aturant completament l’activitat.

Uns anys més tard, des de l’ Agrupament E. Gelsto del barri de Torreforta, va sorgir la idea de crear un grup cultural d’arrels catalanes i donat què Foc i Gresca havia donat el seu primer pas era el moment de donar-li vida de nou.

Així va ser com un nou grup de joves recuperava l’esperit i els objectius que els anteriors membres ens havien deixat.

Durant el 2008 es va recuperar gran part del material com és el vestuari, les maces i els timbals entre d’altres, però degut a què faltaven peces que li donaven plena identitat al grup i el material que en certa manera estava malmès es van elaborar altres peces que li permetessin gaudir d’identitat i estil propis. Amb l’actualització dels Estatuts la “nova” Colla es passaria a anomenar: Colla de Diables Foc i Gresca.


La primera actuació va ser el 14 de Juliol de 2009 en una actuació apadrinada un cop més per la Colla de Diables Voramar al barri de Torreforta.

A partir d’aquell moment les associacions dels barris es van anar involucrant amb molt d’èxit. I no tant sols gràcies a les associacions veïnals de Ponent, sinó altres barris com Sant Pere i Sant Pau, Part Alta o Sant Salvador i Sant Ramón.

Pel que fa als municipis del Camp de Tarragona la nostra participació no va ser del tot fàcil donada la situació econòmica i la Colla va assolir el repte de dur a terme trobades de diables als barris per crear vincle amb altres colles de diables i així permetre l’accés als municipis que ja disposaven de colles i tenir rodatge d’actuacions.

L’any 2014 la Colla estudia un nou projecte que sigui paral·lel als diables i què persegueixi els mateixos objectius és així com s’acaba convertint en una batucada.


És durant el 2016 que la colla ja disposa d’un bon currículum d’actuacions i comencen les negociacions per participar a les festes de foc de la ciutat i l’Ajuntament ens hi nega l’accés.

La colla inicia un nou procés de plena consolidació i nova estructura organitzativa.

La Colla de Diables Foc i Gresca passa a ser anomenada Associació Cultural Foc i Gresca, que engloba les dues seccions: Els Diables Foc i Gresca i la Batucada d’Engrescats. I portem a terme els següents objectius:

  • Fomentar la cultura, la festa i el patrimoni festiu.

  • Fomentar la participació de joves i adults.

  • Fomentar els barris

Per assolir-nos aplica els següents mètodes:

  • Cooperar amb altres associacions

  • Cooperar i fomentar els comerços de la zona

  • Realitzar actuacions de caràcter cultural i festiu

  • Realitzar activitats lúdiques i socials

Calendari d’esdeveniments